Đầu tư xây dựng, quản lý dự án, quản lý chi phí, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, PMP

Dự án đầu tư xây dựng công trình
Lập dự án, xác định Tổng mức đầu tư và tính hiệu quả dự án

Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

Dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư.
Threads
29
Bài viết
31
Threads
29
Bài viết
31

Phần mềm Dự án GXD, bảng tính mẫu

Phần mềm lập Tổng mức đầu tư và tính hiệu quả dự án
Threads
14
Bài viết
20
Threads
14
Bài viết
20

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
78
Bài viết
88
Thành viên
37
Thành viên mới nhất
Nguyen Thanh Dien