Đòn bẩy - Điểm hòa vốn - Video bài giảng

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Chỉ tiêu điểm hòa vốn thuộc nhóm chỉ tiêu giúp đánh giá an toàn tài chính của dự án.
Điểm hòa vốn của dự án: là điểm mà tại đó doanh thu vừa đủ bù chi phí

diem-hoa-von-kha-nang-tra-no-do-nhay.png