Bàn về đáp án 1 số câu trắc nghiệm của Quyết định 1391/QĐ-BXD liên quan đến dự án xây dựng

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
CÂU 12: Theo quy định của pháp Luật về xây dựng, giai đoạn kết thúc đầu tư xây dựng bao gồm những công tác gì?
a. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng
b. Thanh toán, thanh lý hợp đồng xây dựng
c. Nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng
d. Nghiệm thu bàn giao công trình, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng

ĐÁP ÁN : d
ĐÁP ÁN SAI VÌ CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 6 NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP, CỤ THỂ LÀ:

Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác;
----------------------------------------------------------------------------------

CÂU 13: Theo quy định của pháp Luật về xây dựng hiện hành, công trình xây dựng được phân loại, phân cấp trên cơ sở các tiêu chí nào?
a. Quy mô công suất, tầm quan trọng, áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình.
b. Loại và quy mô kết cấu, áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.
c. Cả tiêu chí nêu tại điểm a và b
d. Tiêu chí nêu tại a hoặc b
ĐÁP ÁN : d
ĐÁP ÁN TRÊN SAI, VÌ SAO? VÌ PHÂN LOẠI VÀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THEO CÁC TIÊU CHÍ KHÁC NHAU

---------------------------------------------------------------------------------
CÂU 14: Việc phân loại, phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp Luật về xây dựng với mục đích là để:

a. Xác định số bước thiết kế, xác định chi phí tư vấn xây dựng công trình
b. Kiểm tra năng lực của nhà thầu hoạt động xây dựng, ký kết hợp đồng giao nhận thầu, phân cấp sự cố công trình
c. Cả a và b
d. a và b đều không đúng
ĐÁP ÁN : c
ĐÁP ÁN NÀY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 3 THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BXD NHƯ SAU:

Ngoài việc xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng nêu tại Khoản 1 Điều này, cấp công trình còn được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động sau theo quy định tại Khoản 3 Điều này:

a) Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng;
b) Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;
c) Xác định công trình phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình theo quy định tại Điểm a, Điểm d Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
d) Xác định công trình bắt buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật;
đ) Xác định công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng;
e) Xác định công trình có yêu cầu bắt buộc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
g) Xác định công trình phải thực hiện đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng;
h) Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng;
i) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
k) Xác định thời hạn và mức tiền bảo hành công trình;
l) Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì.
Nguồn: Facebook Tim le (Mr Lê Văn Thịnh, nguyên trưởng phòng giám định 1, Cục Giám định, BXD)