Các bài tập Kinh tế đầu tư, lập dự án đầu tư và lời giải

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
1 dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 350 tỉ. Doanh thu hàng năm của dự án dự kiến là 115 tỉ, chi phí vận hành hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) là 25 tỉ, vòng đời dự án 15 năm, giá trị thanh lý cuối đời dự án là 2 tỷ, tỷ suất chiết khấu dự kiến là 15%. Tính NPV, IRR của dự án theo 3 cách:
1. Sử dụng phương pháp tính toán bằng công thức lý thuyết?
2. Sử dụng bảng tính Excel?
3. Sử dụng phần mềm Dự án GXD?

Các bạn tham khảo video để giải bài tập: