Các dự án đầu tư hiện nay không hiệu quả thì trách nhiệm của đơn vị thẩm định dự án là như thế nào?

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Câu hỏi: Các dự án đầu tư hiện nay không hiệu quả thì trách nhiệm của đơn vị thẩm định dự án, thẩm định Tổng mức đầu tư (TMĐT là như thế nào?

Trả lời: Chưa có chế tài, quy định rõ ràng về điều này. Với lại việc thẩm định diễn ra từ đầu khi chưa thực hiện dự án, đến khi biết dự án không hiệu quả thì đã lâu lắm rồi, có khi ông thẩm định về hưu hoặc đi nước ngoài rồi.

Quy định hiện hành: Thẩm định TMĐT được tiến hành cùng với việc Thẩm định dự án và là một nội dung của Thẩm định dự án.
Nếu các yêu cầu Thẩm định cụ thể và rõ ràng, thì tổ chức Thẩm định TMĐT phải chịu trách nhiệm trước CĐT (hoặc người thuê mình) và pháp luật về tính chính xác của kết quả Thẩm định. Cần có giải pháp và quy trách nhiệm rõ ràng: tránh tình trạng hiệu quả đầu tư dự án thấp, TMĐT các dự án khi triển khai thường xuyên nảy sinh yêu cầu điều chỉnh nhưng không ai chịu trách nhiệm như hiện nay. Dự án thiệt hại hàng ngàn tỷ nhưng trách nhiệm thì bé 1 tẹo.