Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư
Đây là Chương 4, tài liệu Thẩm định đầu tư phát triển thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Tài liệu này trình bày các tiêu chuẩn thường được sử dụng trong thẩm định dự án đầu tư. Tiêu chuẩn giá trị hiện tại ròng hay hiện giá ròng (NPV) của một dự án thường được các nhà phân tích tài chính và kinh tế chấp nhận rộng rãi vì nó cho kết quả đánh giá tốt hơn so với các tiêu chuẩn hiện hữu khác. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tư nhân cũng dựa vào những tiêu chuẩn khác như suất sinh lợi nội tại của dự án (IRR), tỉ số lợi ích – chi phí, và tiêu chuẩn về thời gian thu hồi vốn. Trong chương sẽ xem xét các điểm mạnh và yếu của những tiêu chuẩn này nhằm chứng minh tại sao NPV là tiêu chuẩn đáng tin cậy nhất trong thẩm định dự án đầu tư. Phần 4.2 giải thích khái niệm chiết khấu và bàn về sự lựa chọn suất chiết khấu. Phần 4.3 tập trung so sánh các tiêu chuẩn đầu tư khác nhau trong thẩm định dự án đầu tư.

Khi nghiên cứu phát triển phần mềm Lập Tổng mức đầu tư - tính toán hiệu quả dự án GXD (phần mềm Dự án GXD) và xây dựng chương trình đào tạo Hiệu quả dự án GXD tôi đã sưu tầm được.

Xin share lại các bạn quan tâm tham khảo.Việc đọc nhiều, đem lại cho bạn kinh nghiệm tích lũy của tác giả. Chúc các bạn làm tốt công việc.
 

Attachments