Dự BOT Nhà đầu tư thu lợi ích đơn lợi ích kép từ ít nhất 6

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
BOT (viết tắt của tiếng Anh: Build-Operate-Transfer, có nghĩa: Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao)

1. BOT: Các dự án không đem ra đấu thầu rộng rãi bên ngoài. Khi thực hiện dự án BOT, Nhà đầu tư đã tránh được đấu thầu mấy ngàn tỷ, đã gặt hái lợi nhuận từ khâu xây dựng, thực hiện dự án, quản lý dự án rồi.

2. Số liệu tính toán: Ví dụ dự án giao thông thu phí, khi lập dự án Nhà đầu tư có đếm xe thực, nhưng khi đưa vào phương án để thương thảo với Nhà nước số liệu thực này không đưa ra. Số liệu tính toán duyệt trên giấy là khác xa so với số liệu thực tế, có cơ quan nào ra theo dõi kiểm chứng số liệu đếm xe thực tế đâu.

Khi lập dự án số liệu khảo sát đếm xe không được đưa ra chính xác, giảm đi, mô hình tính toán cũng điều chỉnh các hệ số để cho có đủ, nhưng mô hình thực tế sẽ khác nhiều. Số liệu đếm xe giảm đi dẫn đến doanh thu giảm, để Nhà đầu tư có thể thuyết phục việc kéo dài thêm thời gian thu phí hoặc là

3. Vốn chủ sở hữu: Nhà đầu tư có góp vốn của mình, lượng vốn này khi lập dự án và đưa vào tính toán, các khoản này đều sinh lãi

4. Thanh toán lời: Khi B (Build) Nhà đầu tư tính toán giá trị công trình, dự án tăng lên. Đến khi T (Transfer) thì tính toán giá trị còn lại cũng nhiều lên. Lại gặt 1 khoản lời nữa.

5. Các khoản lợi đơn lợi kép khác
Chi phí, công việc cho người nhà, người quen... tham gia vào các công việc "rất thơm" được hạch toán vào chi phí dự án, quản lý dự án.

6. Nguồn lực và kinh nghiệm: để lại dẫn đến các dự án BOT khác