Dự toán xác định nhu cầu vốn kinh doanh - video bài giảng

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Dự toán xác định nhu cầu vốn kinh doanh - video bài giảng

Môn học: Quản trị tài chính Chương V: Dự toán nhu cầu vốn kinh doanh
Các kiến thức nền tảng cho người làm công tác lập dự án, phân tích kinh tế - tài chính của dự án.

Các bạn xem kĩ video, nên ghi chép các từ khóa, các vấn đề chính, vẽ các sơ đồ ra giấy.