Giáo trình lập dự án và quản lý dự án phát triển nông thôn (dự án công trình thủy lợi)

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giáo trình lập dự án và quản lý dự án phát triển nông thôn (dự án công trình thủy lợi)

Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn do TS Hoàng Mạnh Quân biên soạn
Rural development project planing and management

Các bạn sử dụng để hiểu biết đặc điểm của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Link tải 1 hoặc Link tải 2 (dự trữ nếu link tải 1 hỏng)

Đọc sách không thấy hiệu quả ngay nhưng giúp bạn hiệu quả lâu dài.