Kiến thức Excel cần để lập và thẩm định TMĐT, phân tích hiệu quả Kinh tế - tài chính của dự án

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Kiến thức Excel cần để lập và thẩm định TMĐT, hiệu quả dự án, phân tích Kinh tế - tài chính dự án

Excel chuyên ngành dự án là kiến thức cần thiết đối với chuyên viên lập dự án. Với các dự án ngày càng lớn, phức tạp, thông tin đa dạng, yêu cầu khối lượng xử lý tính toán nhiều và nhanh thì có thể nói Excel là công cụ quan trọng số 1 (công ty CP Giá Xây Dựng đang phát triển phần mềm Lập Dự án GXD chạy trên nền Excel).

Bạn có thể sử dụng Excel để xác định (lập) Tổng mức đầu tư xây dựng, kế hoạch và chi phí huy động vốn, lãi vay, phương án trả nợ, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - tài chính phục vụ xem xét đánh giá tính hiệu quả của dự án.
Theo quy định hiện hành, dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án Sản xuất kinh doanh trước khi phê duyệt phải được thẩm định / thẩm tra tính hiệu quả của dự án. Nếu không làm ở tư vấn lập dự án mà làm việc tại các cơ quan có chức năng thẩm tra, bạn cần dùng Excel để thẩm định/ thẩm tra / kiểm tra lại các nội dung của người lập

Excel là rộng lớn, ở đây tôi trình bày định hướng một số vấn đề để các bạn quan tâm có thể tìm hiểu tập trung hơn trong thế giới mênh mông của Excel:

Bạn cần trang bị các kiến thức cơ bản về Excel (tham khảo thêm kiến thức Excel về kinh tế dự toán): Trình bày, định dạng bảng tính, sao chép, copy, chèn dòng, chèn cột, chèn sheet, lưu file, mở file, tạo mẫu...
Khả năng tổ chức bảng tính: hình dung cách trình bày dòng tiền (Cash Flow) theo kế hoạch hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh..
Các hàm Count, Average, Round, If
Các hàm tài chính: IRR, NPV, FV, PV, Effect...
Hàm mục tiêu: Goal Seek
Chức năng Table 2 chiều: ứng dụng vào tính độ nhạy
Chức năng vẽ biểu đồ: vẽ biểu đồ dòng tiền, biến động của các chỉ tiêu độ nhạy...
Phần mềm Dự toán GXD chạy trên nền Excel: Giúp tính toán nhanh chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn, khác, dự phòng... phục vụ lập Tổng mức đầu tư xây dựng
...

KHÓA HỌC EXCEL CHUYÊN NGÀNH DỰ ÁN GXD

Đáp ứng yêu cầu của nhiều bạn,tôi khai sinh ra KHÓA HỌC EXCEL CHUYÊN NGÀNH DỰ ÁN GXD và triển khai trong thời gian tới để hướng dẫn:

Cách xác Tổng mức đầu tư xây dựng thông qua các ví dụ mẫu bằng số liệu cụ thể
Tổ chức bảng tính, lập hàm để tính toán lãi vay của dự án, kế hoạch trả nợ theo phương án huy động vốn
Khấu hao TSCĐ,
Xác định chi phí (chi phí cố định, chi phí biến đổi)
Xác định doanh thu theo kế hoạch sản xuất, các phương án giá, phương án công suất
Xác định dòng tiền thu chi, tính các chỉ tiêu NPV, IRR, BCR, Th (thời hạn thu hồi vốn), độ nhạy... phụ vụ xem xét tính hiệu quả của dự án theo các góc nhìn khác nhau
và cả sử dụng Dự toán GXD phụ trợ tính toán TMĐT xây dựng của dự án phục vụ tính toán hiệu quả.

Các bạn quan tâm có thể email thông tin của mình tới địa chỉ daotao@giaxaydung.com để ghi danh, đủ lớp ta sẽ mở luôn.Dưới đây là 2 đơn vị có năng lực tư vấn rất tốt thực hiện công việc thẩm tra TMĐT, thẩm tra tính hiệu quả của dự án. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đang cần tìm đơn vị thực hiện xin liên hệ​

1) Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

Đ/c: Phòng 804, số 20, Thể Giao, phường Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội
☎ SĐT: 04 39 742 152, email: theanh@gxd.vn

2) Công ty CP Giá Xây Dựng, đơn vị chủ quản website này

Đ/c: Số 2a/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
☎ SĐT: 0985 099 938, email: theanh@gxd.vn

Bài viết còn tiếp tục hoàn thiện tiếp...