Lập báo cáo tài chính và Lập bảng dòng tiền tự do từ hoạt động kinh doanh

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Lập báo cáo tài chính và Lập bảng dòng tiền tự do từ hoạt động kinh doanh

Báo cáo tài chính, đặc biệt là biểu đồ dòng tiền là những nội dung cần thiết cho cán bộ lập dự án, phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính dự án, phương án sản xuất kinh doanh... Càng đọc nhiều sách, xem nhiều video bài giảng, tích lũy nhiều vấn đề kiến thức bạn sẽ càng uyên thâm.

Mời các bạn tham khảo bài giảng của Ths Nguyễn Tiến Trung: