Lập dự án đầu tư, bài học từ lựa chọn địa điểm Dung Quất

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Khi lập dự án, việc lựa chọn địa điểm là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay khâu này chưa được chú trọng, người ta chỉ cố lập dự án ra, sau đó tính vài chỉ tiêu và cố gắng để cho nó được phê duyệt và thực hiện. Các kỹ sư tư vấn lập dự án đọc bài này để tích lũy kinh nghiệm.

Bài viết Dung Quất "đì đẹt" vì đặt nhầm chỗ.

Bài viết chỉ dùng ví dụ để minh họa nội dung Lựa chọn địa điểm trong lập và thẩm định dự án đầu tư, giúp cho các kỹ sư Việt Nam sau này lập ra các dự án và tham mưu cho người QĐĐT, CĐT, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đầu tư, lựa chọn địa điểm tốt hơn.
Bài còn đang hoàn thiện.