Lựa chọn Chủ đầu tư và Tư vấn lập dự án

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Để đối phó với cơ chế quản lý cứng nhắc của cấp có thẩm quyền (cấp phê duyệt) thì Chủ đầu tư liên kết với các nhà tư vấn cố ý đánh thấp mức chi phí của các chỉ tiêu nhằm mục đích cho dễ thông qua (dễ được phê duyệt) nhưng hậu quả tai hại hơn là:

- Tạo ra những chỉ tiêu chi phí giả
- Nguy hại hơn là kéo theo những tính toán kinh tế sai lầm dẫn đến sự thất bại về mặt hiệu quả kinh tế, tài chính của các dự án (cuối cùng kiểu gì cũng bị lộ ra và ta sẽ thấy rõ).
- Có sự tác động xấu đến việc mất cân đối nghiêm trọng ngân sách hàng năm cũng như nhiều năm của tất cả các ngành, các cấp...
- Cũng như chiến lược kinh doanh bị thất bại của các doanh nghiệp khi đóng vai trò là chủ đầu tư của các dự án (ta thấy rõ HTC, Nokia, Yahoo bị thôn tính thế nào khi đầu tư không hiệu quả hoặc con số thống kê hàng nghìn doanh nghiệp phá sản), do số liệu giả, nên ra quyết sách không đúng, ứng xử cũng không phù hợp luôn

Các dự án đầu tư xây dựng thường tốn vào phần xây dựng rất nhiều tiền, vì thế có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả đầu tư, giá trị lợi nhuận, tiền bạc lợi ròng đem lại. Kết quả việc làm của CĐT và Tư vấn ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta thế nào ai cũng có thể thấy rõ.
Vì thế: Việc chọn được Chủ đầu tư dự án và Tư vấn lập dự án phù hợp là rất quan trọng, có tính chất sống còn đối với cả nền kinh tế quốc gia. 1 vấn đề rất lớn cần phải suy ngẫm.