Mối liên hệ giữa Tổng mức đầu tư, Tổng vốn đầu tư, vốn cố định, vốn lưu động

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Câu hỏi: Em có 1 vướng mắc rất mong được anh/chị và thầy/cô giải đáp giúp em

1. Tổng mức đầu tư khác Tổng vốn đầu tư như thế nào ạ?
Vì em thấy trong TMĐT chỉ gồm (CPGPMB, CPXD, CPTB, CP QLDA, CP Tư vấn đầu tư xây dựng, CP khác và Chi phí Dự phòng, Lãi vay trong thời gian xây dựng) không thấy đề cập đến Vốn Lưu Động?
Còn nhiều tài liệu đề cập là: Tổng vốn đầu tư = Vốn cố định + Vốn lưu động

2. Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng, em đang hiểu sẽ có trong TMĐT, vậy có trong TVĐT không ạ?

3. Nếu TMĐT Khác TVĐT thì khi phân tích FS và tính toán các chỉ số NPV, IRR, T thì trong dòng tiền sẽ sự dụng TMĐT hay TVĐT ạ? Vì nó sẽ thay đổi, đặc biệt là thời gian thu hồi vốn (T).

Trả lời:
- Tổng vốn đầu tư là chia theo cơ cấu vốn chẳng hạn vốn huy động, vốn tự có, vốn vay hoặc như em đề cập gồm vốn cố định và vốn lưu động. TMĐT= TVĐT, còn chi phí vốn lưu động ban đầu theo quy định hiện hành khi xác định chi phí để lập dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) nằm trong chi phí khác trong TMĐT bạn nhé.
- Còn về mặt dòng tiền thì có thể hiểu là TMĐT thuộc dòng tiền ra (dòng chi phí ) còn TVĐT là dòng tiền vào (nguồn mà mình đổ tiền vào+ tiền huy động đổ vào + hoặc tiền đi vay đổ vào ). ???

Hỏi tiếp: vậy bản chất TMĐT và TVĐT là 1 và chỉ là cách diễn đạt khác nhau thôi đúng không ạ? Vậy nếu mình đã xác định xong TMĐT, mà khi viết vào báo cáo phần Tổng vốn thì công thức như này đúng không ạ?

Tổng vốn = Vốn cố định + Vốn lưu động = (TMĐT-Vốn lưu động) + Vốn lưu động động.​
Và trong dòng tiền, phần xác định NPV thì cũng sẽ tách ra, để xác định VLĐ, vì nó còn liên quan đến việc thu hồi VLĐ ở cuối đời dự án.

Trả lời tiếp: Về bản chất khác nhau còn về giá trị tổng chúng bằng nhau.

Hỏi tiếp: Phân tách cấu phần khác nhau thôi, chứ bản chất vẫn là 1 đúng không ạ?

Trả lời: Bạn cần hiểu
Vốn cố định là vốn:
1. Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất,
2. Hình thái vật chất không đổi
3. Giá trị chuyển từng phần vào quá trình sản xuất, chi phí sản xuất

Vốn lưu động là vốn:
1. Tham gia vào một chu kỳ sản xuất
2. Trạng thái vật chất thay đổi
3. Giá trị chuyển 1 lần vào chi phí sản xuất

Có rất nhiều cách khái niệm về vốn cố định và vốn lưu động. Đối với doanh nghiệp (theo cách hiểu của dân kế toán và tài chính lại là khác).

Thế nên cơ bản thì mình nghĩ thế này: Đối với dự án của bạn thì chẳng hạn bạn đầu tư xây nhà chung cư. Xác định được TMĐT là 300 tỷ. Trong đó vốn cố định bạn cần bỏ ra là 150 tỷ thôi vì có thể là giai đoạn này bạn đã thu tiền của khách hàng rồi. Nên vốn cố định bạn cần phải bỏ ra là 150 tỷ.

Còn ví dụ bạn đầu tư 1 dự án khác mà kiểu sản xuất. Phải đầu tư hết toàn bộ dây chuyền sản xuất + vốn lưu động bạn mới bắt đầu có doanh thu thì TMĐT= vốn cố định + vốn lưu động

Cái phân tích vốn này là dân tài chính nên mình chưa chắc quan điểm của mình là đúng. Hiểu sao thì nói vậy thôi nhé. Bạn nên tham khảo dân tài chính nhé.
Nguồn: group DuthauGXD