Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ 27/12/2015.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.
Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

"Khi chuẩn bị hồ sơ chủ trương đầu tư dự án, bạn cần xem dự án công hay do nhà đầu tư đề xuất? Nếu do nhà đầu tư đề xuất thì theo Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP."

Link để tải file Nghị định số 118/2015/NĐ-CP: Kích vào đây.