Phân tích dự án đầu tư xây dựng trong trường hợp có trượt giá và lạm phát

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Lạm phát ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả đầu tư của dự án và cách phân tích bài toán kinh tế của dự án khi có yếu tố lạm phát tác động? Chúng ta cùng theo dõi bài sau:

Phân tích dự án trong trường hợp có trượt giá và lạm phát


Trượt giá được coi là sự tăng giá của một mặt hàng cụ thể. Lạm phát được coi là sự giảm sức mua của đồng tiền nói chung. Lạm phát là yếu tố khách quan, dự án không thể khắc phục được.

Lạm phát đã tác động trực tiếp lên các khoản chi phí vốn đầu tư. Nếu mức lạm phát càng cao thì nhu cầu vốn đầu tư để thực thi công xây lắp các công trình trong tương lai càng cao so với lượng tính theo thực tại. Vì vây để đảm bảo cho quá trình thực hiện đầu tư được thuận lợi, việc dự tính mức vốn đầu tư cần huy động phải tính đến yếu tố trượt giá và lạm phát nếu có. Lạm phát ảnh hưởng đến việc cân đối tiền mặt. Khi có lạm phát cần phải tính đến lượng tiền mặt cần bổ sung để đủ cân đối về tài chính. Lạm phát càng tăng làm nhu cầu tiền mặt tăng và do đó hiệu quả dự án càng thấp. Lạm phát còn ảnh hưởng đến các khoản phải thu, phải trả của dự án. Chẳng hạn, khi các khoản phải thu tăng (bán chịu nhiều) và khoản phải trả ngày càng giảm (mua chịu ít) thì không có lợi cho dự án. Lạm phát tác động gián tiếp đến tiền lãi, đến thuế, đến hàng tồn kho và chi phí sản xuất.

Trượt giá và lạm phát là yếu tố khách quan tác động đến các khoản thu chi và mức lãi suất thực tế của dự án. Bởi vậy đánh giá đúng hiệu quả tài chính của dự án trong trường hợp có trượt giá và lạm phát cần phải tiến hành theo các phương pháp sau:

Phương pháp 1:

- Tiến hành điều chỉnh các khoản thu chi của dự án theo tỷ lệ % trượt giá nhằm phản ảnh đúng các khoản thu, chi thực tế của dự án.

- Điều chỉnh tỷ suất chiết khấu r theo tỷ lệ lạm phát bằng công thức sau:

r1f = (1+r)(1+f) -1 (63)​

r: tỷ suất chiết khấu khi chưa có lạm phát

f: tỷ lệ lạm phát

r1f: tỷ suất chiết khấu có tính đến yếu tố lạm phát

tỷ suất chiết khấu điều chỉnh này được sử dụng để chuyển các khoản thu chi của dự án về cùng một mặt bằng thời gian. Như vậy, với việc sử dụng tỷ suất chiết khấu có điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát đã loại bỏ được yếu tố lạm phát ra khỏi các khoản thu chi của dự án.

Phương pháp 2:

Điều chỉnh các khoản thu chi của dự án theo tỷ lệ % trượt giá và loại trừ ảnh hưởng của yếu tố lạm phát ra khỏi các khoản thu chi của dự án

Loại trừ yếu tố lạm phát ra khỏi tỷ suất chiết khấu (nếu tỷ suất chiết khấu đã bao hàm cả yếu tố lạm phát)

Việc điều chỉnh tỷ suất chiết khấu để loại trừ yếu tố lạm phát được tiến hành theo công thức sau:


r1f: tỷ suất chiết khấu đã bao hàm yếu tố lạm phát

f: tỷ lệ lạm phát

r: tỷ suất chiết khấu đã loại trừ yếu tố lạm phát

Sử dụng tỷ suất chiết khấu này để tính chuyển các khoản thu chi của dự án về cùng một mặt bằng thời gian.

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, nguồn quantri.vn