Phương pháp khấu hao giảm dần có điều chỉnh

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Phương pháp khấu hao giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp khấu hao nhanh mà mức khấu hao trích hàng năm theo tỷ lệ khấu hao nhanh, mức trích khấu hao hàng năm rất lớn, các năm sau giảm dần.

Mời bạn xem video bài giảng