Phần mềm Dự án GXD - phần mềm tính TMĐT và hiệu quả dự án

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Phần mềm Dự án GXD - phần mềm tính TMĐT và Hiệu quả dự án

Đây là phần mềm do Công ty CP Giá Xây Dựng phát triển. Trong vị thế là đơn vị hàng đầu về đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng, các Ks của Công ty CP Giá Xây Dựng đã nghiên cứu phần mềm Dự án GXD. Phần mềm này là công cụ hàng đầu của 1 Kỹ sư định giá chuyên nghiệp có các chức năng chính:

- Lập Tổng mức đầu tư theo 4 phương pháp: Khối lượng x Đơn giá, Suất vốn đầu tư...
+ Có cơ sở dữ liệu Suất vốn đầu tư, Giá bộ phận kết cấu - khả năng xác định Suất vốn đầu tư và lưu trữ lại để dùng cho các dự án tương tự sau này
+ Có cơ sở dữ liệu định mức, đơn giá, giá vật tư giống như phần mềm Dự toán GXD
+ Cũng có khả năng tính toán các phép tính tiên lượng như các phần mềm gxd
+ Các bảng biểu xác định TMĐT theo quy trình để người mới có thể học và thực hành cách tính toán rõ ràng, thuận lợi

- Tính toán các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính phục vụ xem xét tính hiệu quả của dự án:
+ Hiện giá của hiệu số thu chi của dự án
+ Suất thu lợi của đồng vốn
+ Thời gian thu hồi vốn
+ Sản lượng hòa vốn
+ Tính toán độ nhạy của dự án
+ Các bảng biểu xác định các chỉ tiêu lập và phân tích Hiệu quả dự án theo quy trình để người mới có thể học và thực hành cách tính toán rõ ràng, thuận lợi
.v.v.

Phần mềm Dự án GXD công cụ không thể thiếu của Kỹ sư định giá (QS) chuyên nghiệp, Kỹ sư dự án chuyên nghiệp và cả Kỹ sư dự toán...