Quản Trị Vốn Lưu Động - Video bài giảng

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Quản Trị Vốn Lưu Động - Video bài giảng

Kiến thức về vốn lưu động là rất quan trọng đối với sinh viên cũng như cán bộ ngành KTXD thực hiện các công việc dự án, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp...