Tính khấu hao TSCĐ - Trực tiếp - Khấu trừ - Có thuế Xuất nhập khẩu - thuế tiêu thụ đặc biệt

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tính khấu hao TSCĐ - Trực tiếp - Khấu trừ - Có thuế Xuất nhập khẩu - thuế tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn chi tiết thực hành làm bài tập Quản Trị Tài Chính Hướng dẫn giải bài tập - Tính khấu hao TSCĐ - Trực tiếp - Khấu trừ - Có thuế XNK - thuế tiêu thụ đặc biệt

Tính khấu hao TSCĐ là nghiệp vụ rất quan trọng của người lập dự án, phân tích - tính toán hiệu quả kinh tế tài chính của dự án, lập và thẩm định / thẩm tra tính hiệu quả của dự án.

Mời các bạn tham khảo bài giảng của Ths Nguyễn Tiến Trung:

Trong video có các ví dụ minh hoạ về tính nguyên giá, khấu hao của thiết bị nhập khẩu, tài sản cố định...