Tập hợp các mẫu biểu để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. Cơ sở pháp lý
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư công
- Văn bản số 1101/BKHDT-TH ngày 02/03/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư

II. Nội dung hồ sơ trình cấp có thẩm quyền

Tại văn bản số 1101/BKHDT-TH ngày 02/03/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư trong đó có:
(1) Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án;
(2) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo đề nghiên cứu tiền khả thi theo quy định của Luật Đầu tư công, bao gồm cả báo cáo thẩm định trong nội bộ của các bộ, ngành, địa phương;
(3) Các báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các cấp theo quy định của Luật Đầu tư công;
(4) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thẩm định;
(5) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sẽ tùy theo đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư có thể yêu cầu bổ sung. Như vậy, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư có thể quy định bổ sung thêm các tài liệu như: thiết kế sơ bộ, các bản vẽ sơ bộ,…trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

III. Các biểu mẫu tham khảo
1. Hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của Sở KHĐT tỉnh Vĩnh phúc
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Bệnh viện nội tiết của Sở Xây dựng Lào Cai
3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh của Sở NN&PTNT Quảng Nam
4. Đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở làm việc xã Ba Thành, huyện Ba Tơ của UBND huyện Ba Tơ
5. Tờ trình xin chủ trương thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước chống ngập úng thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
6. Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường THCS xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
7. Quy định về thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án cải tạo đường giao thông kết hợp gạt lũ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp các xã nghèo miền núi huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
9. Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (mẫu dự thảo tp Đà Nẵng)

Các bạn tham khảo các tài liệu trên để chỉnh sửa lại phù hợp cho mình nhé.

"Khi chuẩn bị hồ sơ chủ trương đầu tư dự án, bạn cần xem dự án công hay do nhà đầu tư đề xuất? Nếu do nhà đầu tư đề xuất thì theo Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP."

Chúc bạn thành công. Làm tốt rồi nhớ chia sẻ mẫu của mình cho anh/em đi sau biết cách làm nhanh, các dự án đầu tư thực hiện nhanh góp phần phát triển kinh tế đất nước.