Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án thực hiện ở thời điểm nào?

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Việc thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án được thực hiện ở thời điểm nào của dự án (Khi có Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hay Báo cáo nghiên cứu khả thi)?

‪#‎DutoanGXD‬ giải đáp:
1. Phải có giá trị Tổng mức đầu tư mới có số liệu mà tính toán hiệu quả dự án
2. Thẩm định TMĐT được thực hiện cùng với việc thẩm định DAĐT. Khi thẩm định TMĐT phải: "Xác định giá trị TMĐT sau khi thẩm định, phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị TMĐT xây dựng xác định sau thẩm định." Đ6. NĐ32.
3. Sau khi thẩm định TMĐT và đánh giá việc đảm bảo hiệu quả TMĐT ở mục 2 nói trên thì mới có thêm 1 căn cứ bảo DA khả thi hay ko. Tôi làm mấy dự án thì khi này thẩm định/thẩm tra luôn tính khả thi.

Thẩm định có thể phải cần kết quả thẩm tra thì mới ra được kết quả thẩm định (khi cần tư vấn thẩm tra).

Bạn xem thêm Điều 58, Luật Xây dựng có nội dung đánh giá yếu tố đảm bảo tính hiệu quả và tính khả thi của dự án khi Thẩm định dự án đầu tư.