Trình tự, thủ tục pháp lý của 1 dự án đầu tư xây dựng cập nhật theo các quy định mới nhất

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Trình tự, thủ tục pháp lý của 1 dự án đầu tư xây dựng cập nhật theo các quy định mới nhất
CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐƯỢC TỔNG HỢP NHƯ SAU: (Chữ nghiêng là thủ tục dành riêng cho 1 hoặc 2 hình thức sử dụng đất)
Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư
Tiến hành tiếp xúc thăm dò thị trường trong nước hoặc nước ngoài
Tìm kiếm, phát hiện khu đất để lập phương án đầu tư
Xin giới thiệu địa điểm
Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án
Thỏa thuận thuê địa điểm; đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất (theo 1 trong 3 hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu)
Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (xem tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Mục 2, Chương II của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Mục 2, Chương III của Luật Xây dựng, hướng dẫn xử lý chuyển tiếp của UBND tỉnh tại công văn số 320/UBND-CN1 ngày 21/01/2015 về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13) (đối với hình thức giao đất, cho thuê đất)
Lập, thẩm định và phê duyệt QH chi tiết/ QHTMB (đối với hình thức giao đất, cho thuê đất):
Đăng ký đầu tư (đối với hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư)
Thông báo thu hồi đất (đối với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư)
Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở
Thông tin/ thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện (đối với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư/ giao đất, cho thuê đất)
Thẩm duyệt thiết kế PCCC
Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở/ thẩm định, quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới (đối với hình thức giao đất, cho thuê đất)
Thẩm tra thiết kế (riêng đối với hình thức giao đất, cho thuê đất thì công tác thẩm tra thiết kế được thực hiện ở bước 26)
Cam kết bảo vệ môi trường/ Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư/ giao đất, cho thuê đất)
Công khai và thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng (đối với hình thức đấu giá quyền sử dụng đất)
Điều tra số liệu, lập, phê duyệt, công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đền bù, nhận mặt bằng; Thuê đơn vị lập hồ sơ định giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Thẩm định hồ sơ định giá, xác định đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Phê duyệt đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với hình thức giao đất, cho thuê đất)
Hồ sơ xin giao đất/ thuê đất. (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ)
Trích đo bản đồ địa chính để điều chỉnh ranh khu đất, kiểm định bản đồ
Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

PHẤN I : CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
STT Nội Dung Công Việc Cơ Quan Liên Hệ
Đơn vị Tư vấn Cơ quan có thẩm quyền Ghi chú
1 Chuẩn bị
Xin thông tin quy hoạch Phòng QLĐT Quận
Thỏa thuận ranh giới đất Phòng TNMT Quận
Thỏa thuận của địa phương về nơi thực hiện Dự án UBND Quận
2 Xin chủ trương đầu tư Gửi Sở KHĐT, UBND TP QĐ đồng ý chủ trương đầu tư
Đơn xin lập Dự án đầu tư
Bản sao ĐKKD hợp lệ
Phương án kinh doanh
3 Lập quy hoạch chi tiết
Lập nhiệm vụ QH Tư vấn lập NVQH - Dự án <2ha chỉ cần xin thỏa thuận quy hoạch
Phê duyệt Nhiệm vụ QH UBND TP
Lập hồ sơ QHCT - Dự án >2ha và <5ha chỉ lập QHCT 1/500
- Lập bản vẽ thuyết minh hồ sơ quy hoạch Tư vấn lập QHCT
- Thỏa thuận quy họach với địa phương Phòng QLĐT Quận
- Lấy ý kiến dân UBND Phường
- Ý kiếc các cơ quan ban nghành Hội đồng thẩm định
Thẩm định QHCT Sở QHKT
Phê duyệt QHCT UBND TP hoặc UBND Quận QH 1/2000 UBND TP Phê duyệt

QH 1/500 UBND Quận phê Duyệt

4 Lập, phê duyệt dự án đầu tư
Lập HS Thiết kế cơ sở Tư vấn lập TKCS
Lập dự án đầu tư Tư vấn lấp DAĐT
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật Phòng QLDT quận, Sở GTCC
Thỏa thuận PCCC Sở CS PCCC
Thỏa thuận cấp điện Điện Lực TP
Chiều cao tĩnh không Cục hàng không VN
Đánh giá tác động môi trường Tư vấn lập BC Sở TNMT phê duyệt
Phê duyệt Dự án đầu tư và thẩm định TKCS Sở Xây dựng

5 Thiết kế bản vẽ thi công
Thiết kế bản vẽ thi công Tư vấn lập HSTK Căn cứ theo TKCS được thẩm định
Lập dự tóan Tư vấn Lập dự toán
Thẩm định Thiết kế và dự toán Sở Xây Dựng
Thẩm tra thiết kế Tư vấn thẩm tra
6 Triển khai thi công
Thi công Nhà thầu, TVQLDA, TVGS, TVTK

Chứng chỉ phù hợp chất lượng Tư vấn
7 Nghiệm thu bàn giao
8 Vận Hành Khai thác
PHẦN II: THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ ĐẤT
STT Nội Dung Công Việc Cơ Quan Liên Hệ
Đơn vị Tư vấn Cơ quan có thẩm quyền Ghi chú
A: ĐỐI VỚI ĐẤT CĐT TỰ BỒI THƯỜNG
1 Chuẩn bị bồi thường
Đo vẽ bản đồ HTVT, đo vẽ bản đồ tách thửa từng hộ dân Tư vấn đo vẽ
Điều tra đất đai , xác định nguồn gốc pháp lý đất Tư vấn điều tra đất Ban ĐBTGPMB Quận
Lập phương án đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư Hội đồng đền bù Quận, TP thông qua
Thẩm định phê duyệt giá bồi thường
2 Công Tác bồi thường
Thương lượng bồi thường với các hộ dân Phối hợp cùng ban BTGPMB
Xác nhận thỏa thuận bồi thường ở phường UBND Phường
Xác nhận bồi thường tổng hợp tại quận Ban BTGPMB Quận
3 Thủ tục xin giao đất
Đo vẽ bản đồ HTVT được phê duyệt Tư vấn đo vẽ bản đồ Sở TNMT phê duyệt
Hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định Sở TNMT
Nhận được quyết định giao đất Sở TNMT trình, UBND TP ra quyết định.
4 Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước
- Xác định đất công Sớ Tài chính , Sớ TNMT, Cục Thuế, UBND Quận
- Khấu trừ tiền SDĐ
5 Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ Sở TNMT, UBND TP
B: THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT CÔNG
1 Xin chủ trương
Nộp đơn xin nhận chuyển nhượng đất công để thực hiện dự án UBND Quận & TP, Sở TNMT, Tổ liên ngành
Thực hiện các thủ tục cho đến khi nhận được VB chấp thuận chủ trương
2 Thẩm định giá đất
Tiến hành đo vẽ bản đồ HTVT & trình Sở TNMT phê duyệt Tư vấn đo vẽ bản đồ Sở TNMT phê duyệt
Ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá Tư vấn ban hành chứng thư thẩm định giá Sở Tài chính thẩm đỉnh

VB chấp thuận giá trị chuyển nhượng UBND TP ban hành
3 Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Sở Tài Chính,Chi cục thuế, Kho bạc NN

4 Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ Sở TNMT, UBND TP