Vì sao không nên đưa khấu hao vào dòng tiền tính hiệu quả dự án?

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Vì sao không nên đưa khấu hao vào dòng tiền tính hiệu quả dự án?

Vì tính toán phức tạp thêm và rất có thể sẽ bị trùng chi phí, thành ra sau khi quy đổi về hiện tại sẽ là 2 lần đầu tư. Các bạn xem hình sau, khấu hao đã được phân bổ vào dòng tiền (thành 1 dòng chi phí trong bảng tính), sau đó lại quy đổi về hiện tại khi dùng công thức tính NPV. Nhưng giá trị khấu hao lại lấy giá trị TSCĐ (TMĐT) để xác định ra. Rất có thể sau khi quy đổi, trên biểu đồ dòng tiền có 2 mũi tên TMĐT.

gxd.vn-khong-tinh-khau-hao-vao-dong-tien.jpg

Ở trên chỉ nói là "có thể" vì một số người đưa Khấu hao vào dòng tiền thu để lấy tiền khấu hao, sau đó lại có 1 dòng lấy tiền từ doanh thu (chi), thành ra trường hợp đó nó tự triệt tiêu. Nhưng như vậy thì tính toán lại phức tạp ra, vì thế không cần đưa khấu hao vào dòng tiền.


Thêm 1 lý giải nữa rất hay và chuyên sâu: Bản chất chi phí khấu hao là gì? Chia nhỏ vốn đầu tư ra, tính vào giá thành và lấy dần lại.

Ví dụ thế này, dự án năm đầu tiên vận hành chỉ hoạt động được 20% công suất, doanh thu thu được chỉ đủ chi phí vận hành, không đủ trả lãi vay. Vậy thì lấy đâu ra để thu được khấu hao mà đưa vào dòng thu? Điều này thêm khẳng định là nên đưa giá trị TMĐT vào mốc 0 và không đưa khấu hao vào dòng tiền.

Ngoài ra có thêm cách giải thích khác: khấu hao là khoản chi phí ảo, DN không bỏ ra chi phí này trong vận hành mà do DN đã bỏ vốn đầu tư, vì vậy nhà nước cho phép phân bổ chi phí này vào các năm vận hành để tái đầu tư, phát triển sản xuất và giảm thuế TNDN.