Video ôn tập môn quản lý dự án đầu tư - TS. Phan Thế Công

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Video ôn tập môn quản lý dự án đầu tư - TS. Phan Thế Công

Giới thiệu các nội dung tổng quan quản lý dự án, về đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý đầu tư, các đối tượng của môn học.

Tôi xem trên youtube.com thấy hay cho người làm quản lý dự án nên chia sẻ cho bạn đọc quan tâm: