Video bài giảng Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư - Ngân hàng Viettinbank

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Video bài giảng Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư - Ngân hàng Viettinbank

Tôi hay đi giảng môn này, tôi cũng thường tham gia tư vấn lập và thẩm tra dự án đầu tư, tính hiệu quả dự án mà tôi thấy bài giảng rất hay. Rất thiết thực.

- Tổng quan đánh giá hiệu quả - tài chính dự án đầu tư
- Lý thuyết đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư.

- Các cán bộ tín dụng, các bạn sinh viên Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng học để nắm nghiệp vụ
- Các cán bộ lập dự án, các bạn sinh viên KTXD, KT&QLXD... ngoài nắm nghiệp vụ, còn đặt mình nhìn từ góc độ của ngân hàng để lập dự án đủ thuyết phục để vay vốn. Các dự án của chúng ta lập thường sẽ phải đi vay vốn ngân hàng để thực hiện.