Xây dựng báo cáo ngân lưu (dòng tiền) tài chính của dự án - phân tích Lợi ích, Chi phí

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Xây dựng báo cáo ngân lưu (dòng tiền) tài chính của dự án - phân tích Lợi ích, Chi phí

Tài liệu bài giảng của: ThS Phùng Thanh Bình Đại học Kinh tế TP.HCM Khoa Kinh tế Phát triển

Các bạn tải về tham khảo. "Sách là người thầy rẻ tiền mà lại hiệu quả nhất" hình như Bill Gates hay ai đó nói câu này. Bạn khó có thể gặp được Bill Gates, tham gia buổi nói chuyện của ông ấy cũng khá bất khả thi. Nhưng gặp ông ấy qua sách ông ấy viết thì hoàn toàn khả thi.

Các bạn tham khảo thêm video:
Video hướng dẫn giải bài toán với đê bài như sau:

Có Dữ liệu một dự án đầu tư như sau:
Khối lượng sản phẩm hằng năm: 100
Giá bán: 50 USD/ sản phẩm; Giả định không bán chịu
Giá vốn hàng bán: 30 USD/ sản phẩm; Giả định không có hàng tồn kho; Không mua chịu
Chi phí kinh doanh: 10% doanh thu
Vòng đời sản phẩm và cũng là vòng đời dự án: 5 năm, dự án bắt đầu cho sản phẩm từ năm thứ 2.
Chi phí đầu tư: 2000 USD (chia 2 lần trong 2 năm)
Giá trị thanh lý dự kiến: 70
GIẢ SỬ DN MIỄN THUẾ TNDN
 

Attachments